Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Konsultacje dla ósmoklasistów

Poniżej można pobrać dokumenty, które należy wypełnić, aby uczeń mógł korzystać z konsultacji dla ósmoklasistów w szkole oraz harmonogram zajęć.