Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Uwaga! Obiady.

Koszt posiłków w październiku wynosi 84 zł.  Osoby mające odpisy za wrzesień zostaną poinformowane o wysokości opłaty indywidualnie. Wpłaty na dotychczasowe konto. Zasady odpłatności można znaleźć w zakładce "Stołówka szkolna".