Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 776447
  • Do końca roku: 216 dni
  • Do wakacji: 23 dni
 • Kartka z kalendarza

Ważne telefony i instytucje

 

 • Adres Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

  Plac Wojewódzki 3
  98-200 Sieradz
  tel. 43 827 19 47, 43 822 79 27
  fax: 43 822 52 95
  e-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl

Aplikacje

 • Ratunek – aplikacja umożliwia automatyczne przesłanie SMS z lokalizacją osoby dzwoniącej i kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, czyli GOPR i TOPR i na obszarach wodnych, czyli WOPR i MOPR.
 • Pierwsza pomoc – aplikacja powstała przy współpracy ORANGE i LUX MED. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów z aplikacjami oraz wysyłając bezpłatny sms o treści POMOC na numer 80888;  aplikacja do ściągnięcia: na iOSna Androidna Windows Phone

Ważne telefony

 • 800 080 222 - linia dzieciom
 • 116111.pl – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • 507-832-741 – Wakacyjny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Telefon działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a organizuje go Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton. Prowadzenie Wakacyjnego Telefonu Zaufania wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej. Telefon czynny codziennie do 31 sierpnia, w godz. 19-21.
 • 800100100.pl  – bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli
 • 112 – Europejski Numer Alarmowy
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja
 • 601 100 100 – WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • 985 / 601 100 300 GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • 801 199 990 – Narkomania (telefon zaufania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • 801 889 880 – Uzależnienia behawioralne (Telefon Zaufania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • 800 120 002 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy

Instytucje, które udzielają pomocy rodzicom i uczniom

 • Pomoc społeczna

MGOPS w Łasku ul. Stefana Batorego 31, telefon 43 675 21 38

 • Służba zdrowia

Oddział Pomocy Doraźnej Łask ul. Warszawska 62 telefon 43 675 20 93

GPZOZ w Łasku, ul. Polna 12, tel. 675 52 38, 43 675 43 32

ZOZ w Bałuczu tel. 43 675 12 95

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Łask ul. Warszawska 14, tel. 43 676 83 10

 • Sąd Rejonowy w Łasku

III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kolejowa 12, tel. 43 676 85 56

 • Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Łask, ul. 9 Maja 32/36, tel. 43 675 69 11 ( dyżurny komendy), numery alarmowe: 997, 112

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku 

ul. Strażacka 2, tel. 43 675 23 26, numery alarmowe: 998, 112                                                                                  

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łasku                                                                        

Adres Poradni, obowiązujący od 01.01.2023 r. :
ul. 9 Maja 33 (wejście B), 98-100 Łask, tel. 43 675 20 46

 • Organizacje Pozarządowe w Łasku

- Polski Czerwony Krzyż  ul. Słowackiego 14, tel. 43 675 35 53

- Fundacja PRO - ZDRO (uzależnienia, edukacja diabetologiczna)

ul. Jana Kasprowicza 6, tel. 600 493 633, 606 857 494

Artykuły