Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Egzamin ósmoklasisty

Ósmoklasiści! Poniżej znajdziecie link do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej egzaminu ósmoklasisty, która zawiera aktualne informacje i materiały go dotyczące.

Kliknij tutaj