Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 793814
    • Do końca roku: 192 dni
    • Do wakacji: WAKACJE!!!
  • Kartka z kalendarza

O programie

aktywna tablica

Blisko16 tys. szkół w Polsce i za granicą ma do końca 2019 r. otrzymać tablice interaktywne oraz inny sprzęt wykorzystywany do pracy z uczniami. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, czyli programu mającego na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

O pieniądze za zakup tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięków czy interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej minimum 55 cali będą mogły starać się publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie w zakresie szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą oraz publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych.