Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram  spotkań z rodzicami

 

16 - 17.09.2020 r.

- sprawy organizacyjne

04 - 05.11.2020 r.

- postępy w nauce, zachowanie uczniów (wywiadówka)

09 - 10.12.2020 r.

- propozycje ocen na I półrocze (wywiadówka)

13.01. 2020 r

- dni otwarte

27 – 28.01.2021 r.

- podsumowanie I półrocza 2020/2021 (wywiadówka)

24 -  25.03.2021 r.

- dni otwarte

14 – 15. 04.2021 r.

- postępy w nauce, zachowanie uczniów (wywiadówka)

19 – 20.05.2021 r.

- propozycje ocen końcoworocznych (wywiadówka)

09. 06.2021r .

- dni otwarte

 

 

 

   Dodatkowe dni wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25, 26, 27 maja 2021- egzamin ósmoklasisty

04.06.2021 dzień po święcie Bożego Ciała