Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 776617
    • Do końca roku: 216 dni
    • Do wakacji: 23 dni
  • Kartka z kalendarza

Opieka medyczna i stomatologiczna

Opiekę medyczną i pielęgniarską sprawuje lekarz i pielęgniarka w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Bałuczu (bilans, szczepienia, fluoryzacja) w liczbie 4 godz. tygodniowo. 

 

Na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Łask jako organem prowadzącym dla szkół podstawowych, a Panią Agnieszką Kościan-Podwysocką występującą pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOMA A.K.” od dnia 01.12.2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu objęci są opieką stomatologiczną z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń z ortodoncji. Opieka stomatologiczna odbywać się będzie w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym pod adresem: 98-100 Łask ul. Polna 12. Telefon do kontaktu: 512 431 226.

Podmiot leczniczy będzie wykonywał opiekę stomatologiczną we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania oraz dyrektorem szkoły w części dotyczącej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.