Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Opieka medyczna i stomatologiczna

Opiekę medyczną i pielęgniarską sprawuje lekarz i pielęgniarka w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Bałuczu (bilans, szczepienia, fluoryzacja) w liczbie 4 godz. tygodniowo. 

 

Na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Łask jako organem prowadzącym dla szkół podstawowych, a Panią Agnieszką Kościan-Podwysocką występującą pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOMA A.K.” od dnia 01.12.2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu objęci są opieką stomatologiczną z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń z ortodoncji. Opieka stomatologiczna odbywać się będzie w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym pod adresem: 98-100 Łask ul. Polna 12. Telefon do kontaktu: 512 431 226.

Podmiot leczniczy będzie wykonywał opiekę stomatologiczną we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania oraz dyrektorem szkoły w części dotyczącej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe