Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Harmonogram zajęć

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (II semestr) W RAMACH PROJEKTU  „PRZEDSZKOLAKI NA START”

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w BAŁUCZU

 

Zajęcia

 

Dzień

Godz.

Imię i nazwisko

Zajęcia specjalistyczne – zajęcia pobudzające rozwój intelektualny

 

poniedziałek

13.00-16.00

Anna Góralczyk

Zajęcia specjalistyczne – zajęcia pobudzające rozwój psychoruchowy

środa

13.00-16.00

Anna Góralczyk

Zajęcia specjalistyczne – zajęcia logopedyczne

Poniedziałek

07.30-09.30

Anna Magacz

Wtorek

07.00-10.00

Anna Magacz

Środa

08.00-10.00

Anna Magacz

Czwartek

07.00-10.00

Anna Magacz

Piątek

07.00-10.00

Anna Magacz

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Gry i zabawy w języku angielskim

wtorek

13.00-15.00

Katarzyna Antos

czwartek

13.00-15.00

Katarzyna Antos