Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Próbny egzamin ósmoklasisty

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniach 17 - 19 marca 2021 r. będzie przeprowadzany ogólnopolski próbny egzamin ósmoklasisty.

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski (120 min., dostosowania 180 min.)
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka (100 min., dostosowania 150 min.)
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (90 min., dostosowania 135 min.)

W naszej szkole również zostanie przeprowadzony ww. egzamin z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Prosimy rodziców o zaopatrzenie dzieci w indywidualną osłonę nosa i ust.

W dniu przyjścia do placówki uczeń zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia oświadczenia dla rodziców ( druk do pobrania na stronie szkoły – zakładka klasa VIII ).

Zgodnie z informacją MEiN próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań egzaminacyjnych) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

W związku z organizowanym próbnym egzaminem w tych trzech dniach uczniowie klasy VIII nie mają lekcji i zadań.

Proszę wszystkich rodziców uczniów klasy ósmej o dostarczenie zgody na udział dziecka w egzaminie próbnym do dnia 11 marca 2021 r. do sekretariatu szkoły lub skrzynki podawczej ( druk do pobrania na stronie szkoły – zakładka klasa VIII).