Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Pomoc materialna dla uczniów

Informujemy, że sprawy z zakresu pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie gminy Łask (stypendia szkolne, zasiłki szkolne) sa prowadzone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku ul. Batorego 31, 98-100 Łask.

Szczegółowe informacje w tym zakresie oraz wzory wniosków dostępne są pod adresem:

www.mgopslask.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow


Wniosek o stypendium szkolne w formie papierowej  można pobrać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku w pokoju nr 14.