Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Skład rady

Rada Rodziców - rok szkolny 2021/2022

 

Przewodnicząca    - Pani Marzena Wojtulewicz

 

Z-ca                            - Pani Wioletta Berlińska

 

Skarbnik                    - Pani  Beata Białecka

 

Protokolant               - Pani Magdalena Kaźmierska

 

Komisja rewizyjna   - Pani Edyta Jasińska

 

                                       - Pani Aneta Kamińska

 

                                       - Pani Justyna Sędzikowska