Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 736011
  • Do końca roku: 261 dni
  • Do wakacji: 68 dni
 • Kartka z kalendarza

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SPECJALISTÓW

 

1. Konsultacje psychologiczno - pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

3. Pomoc i wspieranie uczniów w rozwiązywanie bieżących problemów.
4. Realizacja programów, akcji, kampanii wychowawczych i profilaktycznych.

5. Prowadzenie zajęć warsztatowych.

6. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej.

7. Koordynowanie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

8. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

9. Analiza bieżącej sytuacji szkolnej poszczególnych uczniów.

10. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

11. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

POMOC DLA UCZNIA – czujesz, że coś jest nie tak, zwróć się do specjalistów, między innymi w przypadku, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
 • przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

POMOC DLA RODZICÓW –między innymi w przypadku, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich  relacjach z nim;
 • masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić;
 • szukasz pomocy w  trudnych  sytuacjach życiowych.