Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Kadra

mgr Jankowska Ewa - dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne

mgr Antos Katarzyna - język angielski, zajęcia świetlicowe

 mgr Czujko Aleksandra - język polski, zajęcia świetlicowe

mgr Góralczyk Anna - wychowanie przedszkolne, język niemiecki

mgr Góralczyk Katarzyna - religia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe  

mgr Grabia Grzegorz - matematyka

mgr Jaros Iwona - biblioteka szkolna, biologia, zajęcia świetlicowe

mgr Kępa Bogusława - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

mgr Klimczak Ryszard - informatyka, technika, przyroda, plastyka, geografia, zajęcia świetlicowe

mgr Komuńska Renata - język polski

mgr Magacz Anna - historia, język angielski

mgr Mazur Katarzyna - pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Stolarek Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

mgr Szwebs Joanna - edukacja wczesnoszkolna

mgr Szymczak Andrzej - muzyka

mgr Woźniak Małgorzata - fizyka, chemia

mgr Pietrasik Patrycja - język polski

mgr Przybylska Paulina