Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Kadra

mgr inż. Zybert Anna - dyrektor szkoły, matematyka

mgr Antos Katarzyna - język angielski, zajęcia świetlicowe

 mgr Czujko Aleksandra - język polski, zajęcia świetlicowe

mgr Braczkowska Beata - język niemiecki

mgr Góralczyk Anna - wychowanie przedszkolne

mgr Góralczyk Katarzyna - religia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe  

mgr Grabia Grzegorz - matematyka, informatyka, zajęcia świetlicowe

mgr Jankowska Ewa - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jaros Iwona - biblioteka szkolna, biologia, zajęcia świetlicowe

mgr Kępa Bogusława - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

mgr Klimczak Ryszard - zajęcia komputerowe, informatyka, zajęcia techniczne, przyroda, plastyka, geografia

mgr Komuńska Renata - język polski

mgr Magacz Anna - historia, język angielski

mgr Mazur Katarzyna - pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Stolarek Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna

mgr Szwebs Joanna - edukacja wczesnoszkolna

mgr Szymczak Andrzej - muzyka

mgr Woźniak Małgorzata - fizyka, chemia

mgr Zawadzka Teresa - edukacja wczesnoszkolna