Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Rada Rodziców

Rada Rodziców - rok szkolny 2019/2020

Marzena Wojtulewicz - przewodnicząca, 

Mariola Taborowska - zastępca,

Marta Szwebs - skarbnik,

Kaźmierska Magdalena - protokolant.

 

Komisja rewizyjna:

Justyna Sędzikowska

Wioletta Berlińska

Edyta Jasińska

  

Artykuły