Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 812857
    • Do końca roku: 162 dni
    • Do wakacji: WAKACJE!!!
  • Kartka z kalendarza

Ubezpieczenie NNW

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DOTYCZĄCA UBEZPIECZEŃ NNW

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami rodziców dot. ubezpieczeń, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu informuje, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

W związku z powyższym, jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, powinni Państwo skorzystać z ofert indywidualnych przedstawionych przez ubezpieczycieli czy pośredników ubezpieczeniowych i dostępnych powszechnie na ich stronach internetowych. Należy przy tym pamiętać, że każdorazowo powinni Państwo otrzymać pełną informację o warunkach ubezpieczenia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego zakładu ubezpieczeń, a po zawarciu umowy ubezpieczenia treść i numer polisy.