Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Dostęp do dziennika

Za stworzenie konta w systemie odpowiedzialny jest wychowawca.

Pobież instrukcję - "Jak uzyskać dostęp do systemu?".