Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI I RODZICÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH