Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Klauzula wielokrotnej zgody

KLAUZULA WIELOKROTNEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Z WIELOMA PRZYKŁADOWYMI CELAMI