Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 812877
  • Do końca roku: 162 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Kartka z kalendarza

Ośrodek wsparcia psychoterapeutycznego

W Łasku uruchomiono ośrodek wsparcia psychoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży

W Łasku uruchomiono ośrodek wsparcia psychoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży

 

 ośrodek wsparcia

 

Porady psychologiczne, psychoterapia indywidualna, rodzinna, grupowa – to niektóre usługi świadczone przez ośrodek terapii środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Łasku. Wsparcie specjalistów finansuje NFZ i nie jest wymagane skierowanie

Od 1 grudnia pracę zaczynają trzy nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej w województwie łódzkim. Jeden z nich znajduje się w Łasku. Poradnie wybrane w konkursie ofert Narodowego Funduszu Zdrowia udzielają pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w razie wystąpienia niepokojących objawów związanych z zaburzeniami zachowania oraz innymi problemami natury psychicznej.

Pracują w nich specjaliści, psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi. Aby skorzystać ze wsparcia, nie jest wymagane skierowanie czy wcześniejsza wizyta u lekarza psychiatry. Działalność ośrodka powinna być oparta na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym, dlatego też zalecany jest wybór placówki jak najbliżej miejsca zamieszkania – mówi Anna Leder, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału NFZ.

Ośrodek środowiskowego wsparcia psychologiczno-terapeutycznego w Łasku

 • Poradnia Psychologiczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży Joanna Wysogląd – Wolniak, Łask ul. Warszawska 79, tel. 695 386 820

Osoby zgłaszające się do ośrodka mogą skorzystać m.in. z porady psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej. Podstawą ich leczenia jest psychoterapia oraz praca w środowisku pacjenta. Specjaliści pracują z rodzinami w domach lub udają się do szkół na spotkania w gronie rówieśniczym pacjenta.

Tego rodzaju placówki rozpoczęły swoją działalność w 2020 r. W Łódzkiem uruchomiono wtedy 21 ośrodków, które opiekują się dziećmi w kryzysie zdrowia psychicznego. 

W ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej można skorzystać z następujących świadczeń:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Wdrażany od roku nowy model psychiatrii dziecięcej polega przed wszystkim na przeniesieniu ciężaru opieki z lecznictwa szpitalnego na opiekę środowiskową. Nie oznacza to całkowitego zastąpienia jednej formy terapii przez drugą. Pacjenci z najcięższymi zaburzeniami docelowo muszą zostać objęci opieką lekarską.

Opieka środowiskowa to współpraca z rodziną, szkołą, pomocą społeczną, sądem i kuratorem. Nie wszyscy pacjenci w tej środowiskowej poradni się utrzymają. 30 proc. pacjentów wymaga konsultacji lekarza psychiatry dzieci i młodzieży – wskazuje prof. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży.