Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Dyrektor

mgr inż. Anna Zybert