Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu

Pedagog szkolny

GODZINY PRACY

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY PRACY

poniedziałek

7.45 - 15.15 (w tym zajęcia lekcyjne 7.45 - 8.30 i 11.25 - 12.10)

wtorek

13.30 – 15.15

środa

7.45 - 15.15

czwartek

7.45 - 9.30

piątek

7.45 - 14.15 (w tym zajęcia lekcyjne  11.25 - 12.10)

 

Do zadań pedagoga należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrze;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów;
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Drogi Uczniu

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
 • przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Drogi Rodzicu

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich  relacjach z nim;
 • masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić;
 • szukasz pomocy w  trudnych  sytuacjach życiowych.